บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

- หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

บริการลูกค้าเงื่อนไขสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง

 • สินค้าไม่รวมค่าขนส่งหมายถึง สินค้ารายการนั้นๆ จะไม่นำไปคำนวนรวมเพื่อคิดค่าจัดส่ง ไม่ว่าจะซื้อสินค้าในราคาเท่าใดก็ตาม

 • ภาพตัวอย่างสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง ดงัภาพด้านล่าง

 •  ตัวอย่างการคิดราคาค่าจัดส่งเมื่อทำการชำระเงิน ดังภาพด้านล่าง

 • การคิดค่าจัดส่งในภาพด้านบนมีวิธิคิดดังนี้

  1. นำราคาสินค้าชื่อ "โคมกันน้ำกันฝุ่น 1X36W H03"  และ "โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว" มาทำการคิดคำนวนคือ
       โคมกันน้ำกันฝุ่น 1X36W H0 :   1,650 บาท
                                                             +
       โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว :                     99 บาท
       -----------------------------------------------------
                                                     1,749  บาท
       ==============================
  2. เนื่องด้วยราคาสินค้ารวมที่ไม่ได้นำ สินค้าไม่รวมค่าส่ง มาคำนวนจะได้ทั้งหมด 1,749 บาท จึงยังไม่ถึงยอดการซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทที่ทางเราจะไม่คิดค่าขนส่ง
  3. ในกรณีที่รายการสั่งซื้อข้างต้น มียอดซื้อสินค้า โคมกันน้ำกันฝุ่น 1X36W H03 และ โคมดาวน์ไลท์ 4 นิ้ว ถึง 2,000 บาทขึ้นไป จะทำให้รายการสั่งซื้อข้างต้นฟรีค่าจัดสั่งดังภาพด้านล่าง