บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

เกี่ยวกับเรา - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

เกี่ยวกับเราบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC CO.,LTD.


      จากประสบการณ์กว่า 35 ปีของ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตบัลลาสต์และ หลอดไฟสัญชาติไทยที่ เริ่มต้นจากการผลิตสินค้าประเภทบัลลาสต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ที่ใช้กับแบตเตอรี่รถยนต์ เรือ และ รถเข็น ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นรายต้นๆของประเทศ ซึ่งได้เริ่มต้นผลิตสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก (ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่แล้ว บัลลาตส์ฟลูออเรสเซนซ์ถูกนำเข้าจากยุโรป มาจำหน่าย ก่อนจะมีการกำหนดมาตรฐาน มอก. 23 2521 มาบังคับใช้)
      TMI หรือ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มเติบโตและมีการพัฒนาสินค้าขึ้นอีกหลายรายการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ในช่วงต่อมาได้เน้นไปที่สินค้าประเภทอุปกรณ์ บัลลาสต์สำหรับหลอดไฟภนน ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ มอก.673 2530 จากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นรายแรกของประเทศ รวมถึงอุปกรณ์ประเภทอื่นๆ เช่น อิกไนเตอร์(สตาร์ทเตอร์สำหรับหลอดไฟถนน) ที่ผลิตเป็นรายแรกของประเทศเช่นกันและผ่านการทดสอบจากสถาบัน PSBs สิงคโปร์ และ AS Standard จากประเทศออสเตรเลียเป็นรายแรกของประเทศไทย และยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆอีก อาทิ หน้อแปลงสำหรับหลอดฮาโลเจนที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานยุโรป และสามารถที่จะจัดจำหน่าย ได้ใน 35 ประเทศรวมถึง สิงคโปร์ ไต้หวัน
      บริษัทฯได้มีการพัฒนาปรับปรุงการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพื่อการส่งทดสอบในต่างประเทศและการพัฒนาสินค้าให้แข่งขันได้ในระดับโลก มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่างๆ มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลกเพื่อนำเงินตราเข้าประเทศ และมีผลิตภัณฑ์ออกใหม่ เช่น สินค้าประเภทรีโมทสวิตซ์(ที่ใช้ทดแทนลูกสวิตซ์ในบ้านแล้วสามารถใช้รีโมทโทรทัศน์ที่มีอยู่ในบ้านเปิดปิดไฟโดยไม่ต้องลุกไปเปิดปิดไฟเหทือนแต่ก่อน) หรือการได้รับรองมาตรฐานจากเยอรมันในผลิตภัณฑ์ บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์เป็นผู้ผลิตสัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
      บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ผลิตสินค้าประเภทหลอดไฟถนนในระบบแสงสว่าง โซเดียม และ เมทัลฮาไลด์เป็นรายแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ(ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในประเทศทั้งหมดเป็นสินค้านำเข้า 100%) ในปัจจุบันได้รับรองมาตรฐานจากสถาบัน SGS ในด้านระบบควบคุมคุณภาพ ISO9001 Version 2008 และได้ได้ผลิตสินค้าออกมาจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ GATA และ CROSS โดยเป็นสินค้าของคนไทยที่มีรายการสินค้าครบเป็น อันดับต้นๆ ของประเทศ และ เป็นหนึ่งในผู้ผลิตส่งออกสินค้าไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
      ปัจจุบัน บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเเข่งขันในระดับภูมิภาค(AEC) และยังคงยืนยันที่จะตั้งใจในการพัฒนาสิค้าในระบบแสงส่วาง เพื่อให้ประเทศไทยได้มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก และส่งออก เพื่อนำเงินตราต่างประเทศเข้ามา ทางบริษัทฯขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนตั้งแต่วันที่ TMI ยังเป็นบริษัทฯเล็กๆจนเติบโตมาจนทุกวันนี้ และขอบคุณคนไทยทุกคนที่ช่วยอุดหนุนสินค้าของคนไทยมาโดยตลอด

gata
cross