บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

เทคนิคนานากับ gata product - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

เทคนิคนานากับ gata product

เทคนิคนานากับ gata product

เคยสงสัยกันไหมว่า? เราจะเลือกใช้โคมฟลัทไลท์ (โคมฉาย) ยังไงให้เหมาะสม? กับงานที่ใช้

               โดยทั่วไปแล้วโคมฟลัทไลท์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

   1.แบบเหลี่ยม หลอดที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นทรงกระบอก เหมาะสำหรับการส่องที่ต้องการกระจายแสงกว้างๆ หรือที่เรียกว่า “Wide Beam” ซึ่งยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท ได้แก่

     1.1 แบบสมมาตร (Symmetric) จะเป็นโคมที่นิยมมากที่สุดในท้องตลาด กล่าวคือ ตำแหน่งของขั้วหลอดจะอยู่ตรงกลางของโคม ทำให้แสงที่ส่องออกมาทั้งด้านบนและล่าง สมดุลหรือเท่าๆกัน โดยมีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ทั้งขั้ว E27, E40 และขั้ว Rx7s โดยมีขนาดตั้งแต่ 35W ถึง 2,000W ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับงาน ป้ายโฆษณา ลานจอดรถ สนามกีฬา ไฟถนน และไซด์งานก่อสร้าง เป็นต้น ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

โคมฟลัทไลท์

      1.2 แบบไม่สมมาตร (Asymmetric) จะเป็นโคมที่นิยมรองลงมา กล่าวคือ ตำแหน่งของขั้วหลอดจะอยู่ด้านล่างของโคม ทำให้แสงที่ส่องออกมาเน้นไปทางด้านบนมากกว่า โดยมีรูปแบบให้เลือกน้อยกว่าแบบแรก คือมีเฉพาะ ขั้ว E40 และขั้ว Rx7s โดยมีขนาดตั้งแต่ 35W ถึง 400W ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับป้ายโฆษณา รูปปั้น อนุสาวรีย์ ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

 โคมฟลัทไลท์

   2.แบบกลมหรือกรวย หลอดที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นทรงโบว์ลิ่ง เหมาะสำหรับการส่องที่ต้องการเน้นเฉพาะจุด หรือที่เรียกว่า “Narrow Beam” ซึ่งยังแบ่งได้อีก 2 ประเภท ได้แก่

      2.1 แบบกล่องเกียร์ติดกับโคม จะเป็นโคมที่มีกล่องเกียร์ (เก็บอุปกรณ์) อยู่กับตัวโคม ทำให้ชุดโคมอาจมีน้ำหนักมาก จึงนิยมติดอยู่กับพื้นมากกว่า มีให้เลือก แบบ ขั้ว E27 และ E40 เท่านั้น โดยมีขนาดตั้งแต่ 35W ถึง 1,000W ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ส่องกับ ยอดตึก วัด ป้ายชื่อ และเจดีย์ ดังรูปตัวอย่าง

กล่องเกียร์ติดกับโคม

      2.2 แบบกล่องเกียร์แยกกับโคม จะเป็นโคมที่มีกล่องเกียร์ (เก็บอุปกรณ์) แยกกับตัวโคม ทำให้ชุดโคมมีน้ำหนักเบา จึงนิยมติดอยู่บนเสาสูงๆ มีให้เลือก แบบ ขั้ว E27, E40 และขั้ว Cable โดยมีขนาดตั้งแต่ 35W ถึง 2,000W ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กับงาน เสาสนามกีฬา สนามกอล์ฟ เป็นต้น ดังรูปตัวอย่างด้านล่าง

ล่องเกียร์แยกกับโคม

   นอกจากการเลือกโคมให้ถูกต้องกับงานที่ใช้แล้ว สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเลือกโคมก็คือ การเลือกอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน อาทิเช่น บัลลาสต์ หลอด และอิกไนเตอร์ ควรได้รับ มอก.เป็นอย่างน้อย การรับประกันของสินค้า ตลอดจนการให้บริการก่อนและหลังการขาย เพราะโคมที่เราซื้ออาจมีมูลค่าไม่มากก็จริง แต่ค่าใช้จ่ายที่จะต้องขึ้นไปเปลี่ยนหรือติดตั้งนั้นสูงกว่าราคาโคมที่ติด ดังนั้นควรพิจารณาเหตุผลหลายๆด้านประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อ

การติดโคมฟลัทไลท์

   เคล็ดลับ (Tips) การติดโคมฟลัทไลท์ (เหลี่ยม) ให้ป้ายโฆษณา ดูเด่นสว่างทั่วทั้งป้ายมีข้อแนะนำดังนี้ คือ ให้นำความสูงของป้าย หารด้วย 4 จะได้ระยะห่างที่ควรติดโคมฟลัทไลท์ยื่นออกมา เช่น ป้ายสูง 4 m. ขาจับโคมฟลัทไลท์ก็ควรยื่นออกมา 1 m. จากนั้นระยะห่างแต่ละตัวให้ห่างกันเป็น 2 เท่า ทั้งแนวบนและล่าง จะได้ระยะติดดังรูป