บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

warranty - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

Customer Serviceการรับประกันสินค้า


     การรับประกันสินค้า  บริษัทจะรับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม นับจากวันที่ซื้อสินค้าไป  โดยจะรับประกันสินค้าเฉพาะตราสินค้าของบริษัทเท่านั้น (GATA) (CROSS) ไม่รวมถึงตราสินค้าตัวอื่นที่ไม่ใช่ของทางบริษัท โดยเงื่อนไขในการรับประกันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัท

  1. การใช้งานต้องเป็นไปในสภาวะปกติ
  2. สาเหตุของการใช้งานไม่ได้หรือเสียต้องไม่มาจากปัจจัยภายนอก เช่น น้ำเข้า ไฟฟ้าที่มาจากเเหล่งจ่ายไฟกระชาก ฟ้าผ่า หรือ อื่นๆ
  3. สินค้าที่เสียต้องอยู่ในสภาพปกติ เช่น หากเกิดการเสื่อมสภาพต้องไม่มีการเเยกชิ้นส่วนใดๆ
                  

การรับคืนสินค้า


     สินค้าที่จะรับคืนต้องอยู่ในระยะเวลารับประกัน 1 ปี เท่านั้น (บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ทันที หากมีข้อสงสัยเเละต้องตรวจสอบสาเหตุการใช้งานที่มีปัญหา โดยจะใช้เวลาพิสูจน์หาสาเหตุไม่เกิน 15 วันทำการ)

  1. การใช้งานต้องเป็นไปในสภาวะปกติ
  2. สาเหตุของการใช้งานไม่ได้หรือเสียต้องไม่มาจากปัจจัยภายนอก เช่น น้ำเข้า ไฟฟ้าที่มาจากเเหล่งจ่ายไฟกระชาก ฟ้าผ่า หรือ อื่นๆ
  3. สินค้าที่เสียต้องอยู่ในสภาพปกติ เช่น หากเกิดการเสื่อมสภาพต้องไม่มีการเเยกชิ้นส่วนใดๆ
                  
gata
cross