Not Found

The requested URL was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.

ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม - หลอดตะเกียบ - หลอดไฟled - บัลลาสต์

บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

gata-energy-factory-rule-cover

ประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

               การประหยัดพลังงานในภาคอุตสาหกรรมนับเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญอีกทางหนึ่งของการวางนโยบายประหยัดพลังงานของประเทศนะคะ GATA MAGAZINE ฉบับที่ 7 จึงนำเอาหลักปฏิบัติของการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะ

                การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูงและเหมาะสมกับการใช้งาน

 • เลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดไฟ เช่น หลอด LED หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบ T5 แทนหลอดไส้
 • เลือกใช้หลอดเมทัลฮาไลด์หรือหลอดโซเดียมความดันสูง แทนหลอดแสงจันทร์เมื่อจำเป็นต้องติดตั้งในที่สูงมากๆ
 • เลือกใช้โคมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมีผิวสะท้อนแสงที่ดี จะช่วยให้ลดจำนวนหลอดต่อโคมได้
 • เลือกใช้บัลลาสต์กำลังสูญเสียต่ำ เช่น ใช้บัลลาสต์แกนเหล็กกำลังสูญเสียต่ำ จะช่วยลดการสูญเสียจากการใช้    บัลลาสต์ธรรมดาจากประมาณ 10 วัตต์ เหลือประมาณ 5-6 วัตต์ต่อหลอด หรือการใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดความสูญเสียในบัลลาสต์ลงเหลือประมาณ 2-3 วัตต์
 • ควรปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้กับโคมไฟฟ้า โดยติดตั้ง Capacitor ให้มีค่าไม่ต่ำกว่า 85 ในกรณีใช้ บัลลาสต์ชนิดแกนเหล็ก
 • จัดตำแหน่งโคมใหม่หรือการจัดกลุ่มสวิตซ์ตามการใช้งาน เพื่อช่วยลดโคมส่วนเกิน จัดกลุ่มสวิตซ์โคมไฟสำหรับพื้นที่ทำงานเดียวกันเข้าด้วยกันและแยกโคมไฟสำหรับพื้นที่ ที่ทำงานไม่พร้อมกันได้ออกจากกัน ทำให้เปิดปิดเป็นส่วนๆ ได้ สำหรับโรงงานที่หลังคาสูง การลดระดับโคมมายังระดับที่เหมาะสม ทำให้สามารถใช้แสงได้มากขึ้นและลดจำนวนโคมลงได้
 • ถอดหลอดและบัลลาสต์ในส่วนที่ไม่จำเป็นออกเพื่อลดหลอดในบริเวณที่ไม่จำเป็นแล้วให้แสงเน้นเฉพาะจุด
 • ปิดสวิสซ์เมื่อไม่ใช้งานหรือจำกัดการใช้งาน เช่น ช่วงเวลาที่ไม่มีการผลิตสามารถปิดไฟบางส่วนที่ไม่จำเป็น หรือ ปิดสลับแถวเพื่อลดความสว่างลง ติดป้ายประกาศและรณรงค์อื่นๆ เพื่อสร้างนิสัยการใช้งานที่ดี
 • นำแสงสว่างจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของโรงงาน โดยเฉพาะโรงงานที่ก่อสร้างใหม่ควรสร้างบนแนวคิดการออกแบบประหยัดพลังงานโดยติดตั้งหลังคากระเบื้องหรือกระจกที่ยอมให้แสงผ่าน ส่วนโรงงานเก่าก็ควรทำการศึกษาว่าจะปรับปรุงได้หรือไม่
 • ทำความสะอาดหลอดและโคมไฟฟ้าตามวาระ ควรบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแสงสว่างด้วยการทำความสะอาด จะช่วยรักษาระดับความสว่างไว้ได้ในระดับที่ต้องการ และใช้งานได้ยาวนาน
 • ทาสีสถานที่ทำงานให้สว่างเพื่อลดการเปิดไฟบางจุด

 

สมาชิกท่านใดประกอบกิจการโรงงานสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนเองเพื่อลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่ายได้นะคะ

 

 

 

อ้างอิง : กระทรวงอุตสาหกรรม