บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

จะเกิดอะไรขึ้น???... เมื่อคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

จะเกิดอะไรขึ้น???... เมื่อคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน

 

จะเกิดอะไรขึ้น???...

เมื่อคนไทยช่วยกันประหยัดพลังงาน

 

 

    ***GATA MAGAZINE ฉบับนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจของการร่วมกันประหยัดไฟมาเปิดเผยให้สมาชิกได้ทราบกันค่ะ

              เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2550 คนไทยร่วมกันปิดไฟ 15 นาที ทำให้ลด การใช้ไฟฟ้าจาก 3,740 เมกะวัตต์ เหลือ 3,170 เมกะวัตต์ ลดลงไป 30 เมกกะวัตต์ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าขนาดนี้เพียงพอที่จะให้หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลได้ใช้ถึง 30,000 ครอบครัว ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ถ้าเราปิดไฟ 1 ชั่วโมง คนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็จะได้ใช้ไฟฟ้า 1 ชั่วโมง การปิดไฟช่วยลดการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดย่อมๆ ลงได้ด้วย เพราะการผลิตไฟฟ้าก็หมายถึงสาเหตุของการสร้างปรากฏการณ์เรืองกระจกนั่นเอง รู้ไหมว่า ประเทศ ไทยใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากก๊าซธรราชาติถึง 75% ถ่านหิน 15% ซึ่งสองอย่างนี้หากใช้หมดแล้วก็หมดเลย ไม่มีทดแทนส่วนไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำมีเพียง 7% เท่านั้น และถ้าเมื่อไหร่ต้องอาศัยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำอย่างเดียวก็จะไม่เพียงพอแก่ความต้องการใช้ไฟฟ้าของคนทั้งประเทศ

           #สำหรับกิจกรรมนับถอยหลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก โดย องค์กร WWF หรือกองทุนสัตว์ป่าโลก ริเริ่มขึ้นในปี 2004 ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ผลคือหลังจากการปิดไฟเป็นเวลา 60 นาที จากคน 2.2 ล้านคน สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน หรือเท่ากับลดจำนวนรถยนต์ในถนนไปถึง 48,000 คัน และยังช่วยลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ 10% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ

          ##ในปีต่อมามีอีกหลายประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ และกำหนดให้ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เป็นวัน EARTH HOUR เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาตระหนักถึงสภาวะโลกร้อน และปี 2555 สำหรับประเทศไทยได้จัดกิจกรรมนับถอยหลังปิดไฟ 1 ชั่วโมง พร้อมกับประเทศอื่นๆ ไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มครึ่งถึง 3 ทุ่มครึ่ง ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชนให้ความสำคัญกับโครงการนี้โดยมีการรณรงค์กันเองภายในองค์กรเพื่อลดการใช้พลังงาน เพื่อนสมาชิกเองก็ทำได้ง่ายๆที่บ้านเพื่อเป็นจุดเล็กๆ อีกจุดหนึ่งของมุมโลกที่ช่วยกันดูแลเอาใจใส่โลกใบนี้ของเราด้วยกันค่ะ

 

ข้อมูลบางส่วนจาก
http://www.komchadluek.net
http://www.mcot.net/