บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

โลกสีเขียว กับทฤษฎี 5R’s - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

โลกสีเขียว กับทฤษฎี 5R’s

       

โลกสีเขียว กับทฤษฎี 5R’s

 

         พลังงาน เป็นสิ่งที่ใช้แล้วหมดไปเรื่อยๆ หากเรายังไม่ตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน ในอนาคตอันใกล้นี้ เราอาจต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานได้ GATA ขอเป็นตัวแทนถ่ายทอดการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์โลก โดยฉบับต้อนรับฤดูฝนนี้ ได้หยิบยกวิธีลดการใช้พลังงานสร้างโลกสีเขียว บางส่วนมาให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านได้นำไปลองทำตามกันดูค่ะ

โลกสีเขียว กับทฤษฎี 5R’s ทั้งในบ้านและที่ทำงาน

        + Reuse (ใช้ซ้ำ) เพื่อประหยัดและลดปริมาณขยะโดยนำสิ่งต่างๆ ที่ยังมีประโยชน์กลับมาใช้ซ้ำ

        - Reduce (ใช้น้อย) ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เท่าที่จำเป็น ลดของเสียให้น้อยที่สุด

        x Recycle (แปรรูป) นำกากของเสีย สิ่งเหลือใช้เปลี่ยนเป็นวัตถุดิบหรือพลังงาน

        ÷ Reinvent (ปรับเปลี่ยน) คิดค้นวิธีการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

        = Replace (ทดแทน) ทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ปกติ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ยกตัวอย่างเช่น 

              * ใช้กระดาษอย่างประหยัด ทั้ง 2 หน้า และสามารถบริจาคทำเป็นกระดาษหน้าที่ 3 สำหรับคนตาบอดใช้

เขียนอักษรเบรลล์ (Braille), อ่านเอกสารแล้วส่งต่อลดการถ่ายสำเนาหลายชุด

              * ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

              * ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 ◦ C แล้วเปิดพัดลมช่วยลดอุณหภูมิในห้อง และอย่าลืมปิด

เครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่จะไม่อยู่ในห้องเกิน 1 ชั่วโมง สำหรับเครื่องปรับอากาศทั่วไป และ 30 นาทีสำหรับเครื่องปรับอากาศเบอร์ 5

              * ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์ 5

              * ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์บาย จากอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยการดึงปลั๊กออกจาก

เต้าเสียบ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ได้ใช้นานเกิน 30 นาที

              * ควรตั้งโคมไฟที่โต๊ะทำงาน หรือติดตั้งไฟเฉพาะจุด แทนการเปิดไฟทั้งห้องเพื่อทำงาน จะประหยัดไฟลงไปได้มาก

              * ไม่ควรปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินไป และอย่าเปิดโทรทัศน์ให้เสียงดังเกินความจำเป็น เพราะเปลืองไฟ ทำให้อายุเครื่องสั้นลงด้วย

 

  และท่านสามารถพบกับหลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

 

ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก www.iamgreenheart.com