บัลลาสต์ หลอดไฟled หลอดไฟ หลอดตะเกียบราคาถูก หลอดตะเกียบราคาพิเศษ หลอดแอลอีดี led ราคาถูก

ทิ้งขยะมีพิษอย่างไร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม - หลอดตะเกียบราคาถูก - หลอดไฟ led

ทิ้งขยะมีพิษอย่างไร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ทิ้งขยะมีพิษอย่างไร ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

           หลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้แล้วทิ้งที่ไหน ? จึงจะปลอดภัยต่อตนเองและสิ่งแวดล้อมหลายคนคงสงสัยว่า
หลอดไฟที่ใช้แล้วถือเป็นขยะมีพิษ ที่เราควรแยกทิ้งให้ถูกต้อง แต่แล้วเราจะไปทิ้งที่ไหนล่ะ วันนี้ เรามีคำตอบ
ให้คุณค่ะ

 โดยปกติแล้ว กทม.จะแบ่งขยะออกเป็น 3 ประเภท

      1. ถังสีเขียว     ขยะเศษอาหาร(ขยะเปียก) ได้แก่ พืช ผัก อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายง่าย
      2. ถังสีเหลือง  ขยะรีไซเคิล (ขยะแห้ง) ได้แก่ แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก ฯลฯ ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้        3. ถังสีเทาฝาส้ม  ขยะมีพิษอันตรายซึ่งเกิดจากบ้านเรือน ได้แก่ หลอดฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรรี่รถยนต์
                                  ถ่านไฟฉาย กระป๋องยาฆ่าแมลง ฯลฯ ส่วนใหญ่จะตั้งถังประเภทนี้ไว้ตามสถานบริการน้ำมัน

             ด้วยความที่ไม่มีตั้งอยู่ทั่วไปให้เราได้หาทิ้งกันได้สะดวก วิธีง่ายๆ อีกวิธีที่จะสามารถทิ้งขยะเป็นพิษเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ก็คือ ถ้าเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้ ใส่กล่องเดิมที่บรรจุหลอดไฟมา หรือเก็บรวบรวมให้ได้มากหน่อย ห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลายชั้น เพื่อกันแตก เพราะสารปรอทที่อยู่ในหลอดอาจเป็นอันตรายต่อเราได้ จากนั้นใส่ถุงดำแล้วติดป้ายไว้ว่า “ขยะพิษ (หลอดฟลูออเรสเซนต์)” เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะทราบ แล้วกองไว้ใกล้จุดทิ้งขยะ ขยะมีพิษอื่นๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน หรือถ้ามีมาก ก็สามารถโทรเรียกฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตที่เราอยู่ไปรับถึงที่เลยค่ะ

            ส่วนขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ (แบตเตอรี่มือถือ สายชาร์จ หูฟัง) โครงการจุฬาฯรักษ์โลก มีจุดตั้งกล่องรีไซเคิลสำหรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

           1. อาคารวิทยกิตติ์ (หน้าทางเข้าศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยามสแควร์)

           2. จัตุรัสจามจุรี (บริเวณเสาหน้าธนาคารกรุงไทย ชั้น G)

           3. อาคารจุฬาพัฒน์ 1 คณะสหเวชศาสตร์ (บริเวณโถงอาคาร ชั้น 1 )

           4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (บริเวณโถงอาคาร ภปร.)

           5. อาคารอื้อจื่อเหลียง ถ.พระราม 4 (ตรงข้าม 7-11 ชั้น1)

           6. อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ ถ.รัชดาภิเษก (ล็อบบี้อาคาร 1 )

           7. อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ถ.สีลม (ใกล้ลิฟท์ชั้น 5 )

           8. ธนาคารทหารไทย สำนักงานใหญ่ (Canteen ชั้น 6)

         *หมายเหตุ จุดตั้งกล่องอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม กำหนดเวลาตั้งกล่อง ตั้งแต่ ม.ค.-มิ.ย. 2560  หรือส่งไปรษณีย์มาที่ “โครงการจุฬาฯรักษ์โลก” ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย ชั้น 8 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02 2183959

         **งดรับถ่านไฟฉาย  เนื่องจากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปกำจัดได้โดยตรง คือ สำนักงานเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและอบต.)**